čtvrtek 26. listopadu 2015

Práce na dálku nebo práce v kanceláři?

Práce na dálku nebo práce v kanceláři?
Kombinujte to nejlepší z obou přístupů!
Hezký den,
Produktivní a motivovaný tým podřízených nebo kolegů je sen každého vedoucího pracovníka. Ale jak se vypořádat s nejrůznějšími životními etapami pracovníků, které jsou jen těžko slučitelné s plnohodnotným pracovním nasazením v kanceláři?
Řešením je stav, kdy každý může pracovat tam, kde je v daný okamžik nejproduktivnější, tedy z domova, z kanceláře, z hotelu nebo z autobusu. Stále více diskutovaná práce na dálku může v nejednom případě pomoci skloubit rodinný a pracovní život zaměstnanců tak, aniž by bylo nutné obávat se o jejich odchod z firmy. 

Tipy pro úspěšnou firmu ve 21. století

 • Nepřicházejte o cenné zaměstnance - umožněte jim práci na dálku!
   
  • Vzdálená práce není pro každého. Může být však ideálním řešením v situaci, kdy má vaše výborná pracovnice dlouhodobě nemocné dítě nebo se stará o stárnoucí a nemohoucí rodiče. Místo, aby ze zaměstnání odešla, může v určitém rozsahu zastávat svou původní pozici i z domova a občas dojít do kanceláře.
  • Kolega - odborník na slovo vzatý, který zvažuje opuštění firmy z důvodu náročného a dlouhého dojíždění, může při umožnění pravidelné práce na dálku změnit názor. Do firmy by docházel jen ve výjimečných případech.


 • Aplikujte principy vzdálené práce i v kanceláři
   
  • Mnoho postupů, které je potřeba znát při vedení na dálku, lze s úspěchem aplikovat i v kanceláři. Mnoho vedoucích si myslí, že jedině pokud mají své podřízené trvale na očích, tak skutečně pracují. Bohužel i v kanceláři existuje mnoho cest, jak se vyhýbat práci, aniž by si toho kdokoli všiml.
  • Trendy v efektivním řízení kladou důraz na měřené výsledky a podporu talentu a silných stránek jednotlivých pracovníků. Aplikace principů vzdálené práce má jednoznačně pozitivní vliv také na výkonnost pracovníků v kanceláři.
Vhodná kombinace práce na dálku a v kanceláři může velmi obohatit váš tým a přirozenou cestou zvýšit produktivitu práce a spokojenost. A co vy? Jak to chodí u vás? Máte flexi týmy nebo jste stále připoutáni na jednom místě?
Práci odkudkoli zdar!

Michal Martoch

Autor Knihy Řízení vzdálených pracovníků