úterý 1. července 2014

Jak uspět při přijímacím pohovoru – část 1 = VĚŘTE SI

První podmínkou úspěšného absolvování pohovoru je přesvědčit sám sebe, že jste skutečně tím nejlepším kandidátem na inzerované místo a že výběrem právě Vaší osoby nový zaměstnavatel získá kvality, které jste přišli nabídnout a kterými převyšujete své konkurenty.
Myslí se tím právě to, že na pohovor byste měli přijít se zdravým a odůvodněným sebevědomím. 

Avšak pozor : slovíčko zdravé bych podtrhla třikrát, neboť budete-li působit jako arogantní nadutec, který všechno viděl, všude byl a všechno ví, který nemá jedinou slabinu a nikdy se nedopustil žádné chyby, sympatie ani důvěru si tím zřejmě nezískáte. To totiž svědčí spíše o nedostatku sebekritiky a to je mnohem podstatnější slabina, než většina těch, ke kterým se můžete upřímně přiznat. Jak pravil Friedrich Nietzsche : „Snáz nás zahubí naše přednosti než slabiny, neboť se zřetelem na naše slabiny žijeme rozumně, avšak nikoli se zřetelem na naše přednosti.“ 

Na druhé straně však dojem neuděláte ani přehnanou skromností či odevzdaností ( „kam mě dnes posadíte, tam mě zítra najdete...“, „mně se nic nedaří, mám stále smůlu...“ , apod.). Vzbudíte tak pouze dojem člověka, který ponechává vývoj věcí osudu, protože sám nemá ani dost energie, ani dost odvahy na to, aby alespoň náznakem projevil, že o ucházené místo má vůbec zájem. Někdo, kdo sám neví, co chce anebo si sám nevěří a pochybuje o svých schopnostech, nemůže přesvědčit druhou stranu.

Kde je tedy ta zlatá střední cesta a co tedy dělat, abyste působili zdravě sebevědomě ?
Současná doba dává zelenou energickým, odhodlaným lidem, ochotným se přizpůsobit a zdokonalovat se, z nichž navíc vyzařuje něco, čemu se říká síla osobnosti. Jinými slovy – musí z vás skutečně vyzařovat život a opravdová touha dělat práci, o kterou se ucházíte. Nejdůležitější je připustit si a být si vědom svých rezerv a snažit se neustále na sobě pracovat a rozvíjet se.

Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba.“ ( Aisópos Ezop )
Opravdu moudrý je ten, kdo pozná sám sebe“. ( L. N. Tolstoj )

Zkušený personalista či kdokoli, kdo již delší dobu dělá přijímací pohovory, velmi dobře pozná, jestli si skutečně věříte a je-li ve vás dostatečná míra nepředstíraného nadšení. 

Takže má rada zní :

- žádné fráze se neučte, ani se nesnažte ze sebe pro samotný pohovor udělat jinou osobnost
- sami se nejprve ujistěte, jestli opravdu máte o tu danou práci vážný zájem
- pokud máte nižší sebevědomí, sami se doma nejprve přesvědčte o tom, kolik je ve vás skryto předností a kolik toho vlastně můžete nabídnout ( třeba si je sepište ) - teprve až přesvědčíte sami sebe, můžete přesvědčit i ostatní !!!
- na pohovoru pak buďte co nejvíce upřímní, přirození, uvolnění a hlavně mějte připraveny konkrétní příklady z vašeho života, kterými by se daly ilustrovat vaše přednosti, které o sobě uvedete
Dosud jsme si tedy řekli, jak by úspěšný kandidát při pohovoru neměl působit a jak naopak ano. V příštím článku se zaměříme na to, jak se na přijímací pohovor obléci.

Máte zájem o osobní konzultaci?