úterý 24. června 2014

Kvantová fyzika – Vítejte v Matrixu!


Následující video popisuje jednu z nejožehavějších otázek současné fyziky. Co je to vědomí pozorovatele? Jak je možné, že stejný pokus má různé výsledky v závislosti na tom, zda je pozorován, či naopak pozorován není?

„Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje na okamžik tento nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.“ - Max Planck, nositel Nobelovy ceny za fyziku