pondělí 23. května 2016

Trendy barvy 2016


čtvrtek 12. května 2016

Black & White

Black & White


IMoshion black and white purse
710 CZK - c21stores.com


BCBGMAXAZRIA white evening dress
14.685 CZK - bagheeraboutique.com


Oscar de la Renta black strappy sandals
16.370 CZK - orchardmile.com


Ethan Allen floral decor
19.840 CZK - ethanallen.com

neděle 3. dubna 2016

Nové a staré paradigma v byznyse :)

Sledujme prosím tyto přístupy v terapii, na školách, univerzitách, v terapii, v medicíně, v politice, v církvi, v náboženských skupinách, v sektách, na spirituálních setkáních, v managamentu, v bankovnictví i ve světě podnikání a obchodu - a v neposlední řadě ve světě práva. Snažme se pochopit fungování mechanismů, které probíhají mezi klientem a tím, kdo se mu nabízí cokoli poskytovat. Zpochybňujme. Ptejme se. Sledujme, jak je s námi nakládáno, jak dovolujeme, aby s námi bylo nakládáno a jak my sami nakládáme s druhými lidmi. Pochopme, co skutečně v daných vztazích sledujeme, o co nám jde...

Terapeutický nebo učitelský přístup v souladu s…
Novým paradigmatemStarým paradigmatem
Klient (žák)zažívá důvěruzažívá bezpečí v rámci exkluzivní vazby s terapeutem (učitelem)
Co zažívá?tato důvěra se týká celého světa, není vymezena na svět s terapeutem a svět "tam venku"; v průběhu terapie (práce, učení) se stává stále kompetentějším, stále více si věří, stále méně svého terapeuta potřebuje; ten jej naopak ze své vazby milerád propouští; raduje se z jeho krůčků po své vlastní ose, z jeho narovnání, napřímení; ne z jeho hrbení seje vytvářen pocit bezpečí s guruem "uvnitř"versus nebezpečí a nejistotě "tam venku" (tady v tomto unikátním prostředí této skupiny a vztahů nacházíme bezpečný privátní, exkluzivní přístav a porozumění, kdežto "tam venku" je svět nejistý, složitý, banální, nechápající, nepřátelský apod.);nedůvěra ve svět naopak roste
Po čem poptává?po vyřešení svých problémů na základě konfrontace s tím, co je skutečné (pravdivé, působící), přičemž je ochoten unést i určitý podíl práce nebo nepříjemné konfrontace, pokud to bude znamenat, že se k v jeho životě něco pohne k lepšímunechce své problémy skutečně vyřešit; chce lahodné příjemno, příjemnou iluzi (růžový opar); potřebuje se spíše znovu-spojit s dětským pocitem bezpečí vůči rodičovské postavě;vytváření tohoto exkluzivního pouta pro něho může být důležitější než skutečné vyřešení jeho problémů; vazba (S NÍM a lidmi kolem něho, jeho vlastní pozice v "kultu", smečce, skupině) je víc než řešení
Indikátory, kterých si KLIENT může všímat U SEBEklient roste ve své důvěře ve svět jako takový; vnímá celý svět více a více jako bezpečný; dovoluje si projevovat se čím dál spontánnějiobyčejně si klient těchto indikátorů všímatnechcenechce vědět, v jakém typu vztahu se ocitl; chce si toto základní bezpečí udržet; informace s tím neslučitelné na základěkognitivní disonance vytěsňuje
je připravován na svou vlastní plnohodnotnou cestu životem (bez pomoci jakýchkoli berliček a závislých vztahů); nepotřebuje patřit do nějaké "speciální skupiny", která se vymezuje vůči něčemu vnězávislost, fascinaceobdiv, projevující se častějším vyhledáváním této osoby, popř. jejích článků; často tuto osobu např. cituje
umí si poradit sám; učí se novým strategiím, jak lépe pomoci sám sobě; pokud se ocitne ve stavu, v němž mu není dobře, příjímá jej s pochopením, jako součást proměnlivého bytí; učí se, že žádný pocit (myšlenka, představa) není špatná; učí se lásce k sobě samémunerozvíjí se, stagnuje, popř. upadá partnerský život, mj. proto,  že část energie se přesouvá na budování vztahu s guruem (či skupinou kolem něho); při negativních pocitech uniká ke své berličce (fetiši), které mu opět navodí příjemný pocit
má právo na svůj názor, pozici, pocity, psychický stav a postoj a ten je plně respektován; klient není tlačen do pozice co by bylo správné, co by měl, nebo dokonce, co je ona "pravda", kterou by měl prostě přijmout; není manipulován pod rouškou "pravdy" nebo "lásky" nebo jakékoli jiné guruem zastávané hodnoty pokud daný typ vztahu (skupiny) skončí, cítí, žemá potřebu najít si místo toho alternativu (starý guru je "mrtev", po deziluzi hledám nového, aby toto prázdné místo zaplnil); právě toto chybění, hledání, potřeba, žízeň po guruovi, frustrace, je dobrým indikátorem klienta, který má potřebu tohoto typu vazby 
Dynamika vztahudůvěra, nevinnost, otevřenost, čistotamoc (guru) - bezmoc (klient)
jsme na jedné lodi, jsme na tom stejněpokud terapeut nemá zpracované vlastní témabezmoci, je pravděpodobné, že bude "ujíždět" na slasti z moci, kterou má nad klientem (situací, průběhem dění apod.)
vztah je rovnocenný (nikdo není výš nebo níž)vztah je hierarchický (rodič - dítě)
vztah je založen na důvěře a otevřenostivztah je založen na závislosti; z této závislosti guru ekonomicky a mocensky profituje
Guru (terapeut, učitel)důvěřuje v proces a ve svět a dění jako takové (důvěra v proud bytí), a proto nepotřebuje mít kontrolu nad situací (klientem); nepotřebuje se zašťiťovat věděním nebo vyšší pozicínahrazuje roli maminky, tatínka či jinérodičovské figury (babičky, pra-máti, pra-otce) -  a to bez ohledu na fyzické pohlaví (i mužský guru může disponovat charismatem "indiánské babičky", být zakotven v pramateřské energii)
základní pozice"já nevím" - pojďme společně hledat řešenípozice "já vím" 
pravda není dopředu známapravda je dopředu známa
prožitek této pozicena základě důvěry si mohu dovolit nevědětnepochybuji, zažívám silné uspokojení ze svého vědění a moci; zakládám si na tom, že jsemneprůstřelný, pokud jde o argumentaci (vše je pečlivě promyšleno, moje pozice je neochvějná - a z toho vyplývající neotřesitelnost, slast; nemohou mě dostat!); dokáži vše podložit argumenty, tabulkami, čísly, paragrafy, fakty (a z toho zakouším slast - nemohou mě dostat!)
mohu si dovolit mít klienty, kteří jsou natolik samostatní, že se nemusejí (ale mohou) opakovaně vracet; nemusím je udržovat v závislosti na sobě ("let go")nepřipouštím vlastní slabost či nevědění (tedy všechny formy bezmoci); nemůže připustit, že neví, aby neztratil tvář
pravd je mnoho, každý člověk má právo na svůj vlastní pohledsvoji pravdu (směr) vymezuji proti těm ostatním (druhořadým); my versus oni
vyzařuji spíše lidskosttato jistota vědění, mé neochvějné pravdy, mi propůjčuje charisma
projevlidský, autentický, opravdový; nepěstující aureolu dokonalosti bez slabostí; opravdovost je více než dokonalost (!)nemusí být vždy výborně naladěný, připouští proměnlivost nahoru a dolů; dovede se zasmát sám sobě i svým chybám; pokud to tak cítí, sděluje i nepříjemné postřehy - "nelakuje nás"ve starých dobách byl guru spíše "rázný", zatímco dnešní guru mívá příjemný, líbezný "face", nastavený veřejnosti: vyjadřuje svojí chápavost, rodičovskou vstřícnost, účastnost, vzbuzuje mateřský nebo otcovský pocit; vystupuje sebejistě z pozice toho, "kdo ví" a přitom chápe - má srdce na dlani; chápající otec - kamarád (kterého jsme přeci všichni celý život hledali!) nebo chápající maminka (kterou jsme přeci všichni... atd.)
terapeut (učitel) je ve stavu, který je klientovi (žákovi) přirozeně dostupný - není zde onen nepřeklenutelný předěl; "možná jsem teď o pár kroků napřed, ale kdoví, zda mě zítra nepředběhneš a nebudeš učit ty mě - jsme jen lidé, oba se od sebe učíme"za tímto "pozitivním" projevem je však sebejistě zakořeněn v hierarchické pozici o úroveň výš: já vím - ty nevíš, já mám - ty nemáš, mě bylo dáno - tobě ne; mezi námi je - milosrdný a laskavý, ale stále ještě - příkop: příkop plný voňavých květin - je krásně zamaskovaný úsměvem s růžemi
co zde není přítomno / čemu se vyhýbá není zde přítomna nekompromisnost (ultimativnost - "když neuděláš xy, tak tě..." )bude se vyhýbat konfrontaci, ostrým a nepříjemným tvrzením; spíše bude konflikt "uhrávat do autu"; nastaví podmínky tak, aby se takovým situacím vyhnul; nepříjemné věci říkázaobaleně; projevuje se spíše tak, že přeci je"otevřený všemu"
snaží se udržet masku dokonalosti (proto potlačuje ty aspekty sebe sama, které by takový obraz narušovaly)
proklamace"chci pro tebe to nejlepší", "všechno dělám pro lidi" atd.
v tomto modu není přítomno zneužívání"nikdy bych nezneužil klienta" (ale na určité úrovni k tomu v tomto modu dochází ! )
reakce klienta (gurua), pokud se dozví, že setrvává ve starém modeluje ochoten reflektovat své mechanismy, které ve vztahu s klientem rozvíjí; je ochoten pochybovatsoucitný blahosklonný pohled plný pochopení ve stylu "ty ještě nevíš, ale jednou procitneš" k neznalému, nebohému, který cosi tak bláhového vyslovil, následovaný hlubokým, zmoudřelým povzdechem
co je mu vědomo / nevědomona vědomé úrovni to guru (terapeut, učitel)doopravdy myslí dobře; nejedná se o přetvářku, je hluboce přesvědčen, že jedná správně a dobře; mocensko - rodičovských mechanismů a pěstování exkluzivních, přitpoutávajích vláken mezi sebou a klienty (žáky) si nemusí být vědom!
(paradoxně) je ochoten připustit, že možná používá metody, strategie, které souvisí sestarým paradigmatem ! (sloupcem vpravo)guru, terapeut, učitel jednající v tomto starém modu se vyznačuje slepou skvrnou, která mu znemožňuje tento modus u sebe reflektovat; bude toto téma deflektovat, unikat od něho, přehlížet; nebude schopen jasné reflexe tohoto aspektu své práce (přístupu k lidem, klientům)
bude skálopevně přesvědčen, že s tímto starým modem budování mocenské vazby nad klientem (žákem) nemá zhola nic společného !
vědomě je přesvědčen, že kráčí s nejnovějšími, nejmodernějšími trendyprávě tímto způsobem se bude prezentovat: jako někdo, kdo ukazuje "novou cestu"; těmito novými trendy je nadšen a opojen; indikátorem tohoto přesvědčení jenekompromisní (nesmiřitelné) přesvědčení o své pravdě, která jakoby ční nad těmi ostatními;nenechá si svou pravdu zpochybnit; hlasá jedinou pravdu! (tak jej lze dobře identifikovat)
pokud guru (terapeut) jede v tomto starém modu, neznamená to, že dělá něco nedobrého, znamená to spíše, že nenahlíží, že používá svým způsobem zastaralý prostředek (nástroj, modus, funkci)
jeho způsob používání daného nástoje má ve světě své místo, jež je spjato s tím, že stále ještětak mnoho lidí (klientů) v dané fázi svého vývojetakový způsob přístupu potřebuje a vyhledává; "tam kde je poptávka, tam je i nabídka"
indikátory, které indikují, navzdory zastíněné sebereflexirůzné aspekty jeho života jsou relativně (v jakkoli nedokonalé) rovnovázežije pohlcen (opojen) svou prací ("jsem dobrý, jsem mocný"), kde zažívá silné uspokojení, zatímco jiné aspekty jeho života upadají, strádají(jsou výrazně v závěsu); libido (proud životní energie) je pohlcováno převážně prací; do dalších oblastí již není tak kvalitně investováno (na jiné oblasti nezbývá čas / energie); ve své pracovní roli je doslova "v jiné kůži", je někým naprosto jiným
nevědomý (nepřiznaný) aspekt, který - pokud my mohl promluvit - tak by řekl:záleží mi víc na klientovi než na mé vlastní pravdě (systému, pozici, naučenému); pohyb je veden živým zájmem o klientamě vlastně ten klient až tak nezajímá (!) - ano, natolik jsem opojen svou slastí z moci a své vlastní nadřazené, sebeopájející se pozice "já vím" - že to nyní mohu přiznat
mocenské jádro by řeklo:jsme spolu v kontaktu (je reflektováno)"já vím", "já jsem něco víc" a oni (klienti, žáci) mi to potvrzují; mám v nich obrovské sebepotvrzení
propojení se Zemívědomí rovnováhy mezi zakořeněním dolů (Země) a propojením nahoru (vesmír, vyšší řád); k Zemi existuje prožívaný vztah či je alespoň hledán nebo zde existuje vůči něčemu takovému otevřenostbuď žádné (naprosté necítění Země) nebo naopak silné (obrovské, mocenské, moc propůjčující - identifikace s archetypy)
Vztah starého a novéhoOba přístupy mají ve světě své místo a budou trvat tak dlouho, dokud po nich bude existovat poptávka. Všechny přístupy a "pravdy" mají své právo na existenci. Překrývají se, existují pospolu a je to tak v pořádku. Dejme všemu důvěru.


Zdroj: konstelační proces postavený na toto téma

Grafologie a Psychologie: Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii...

Grafologie a Psychologie: Starý a nový přístup ke klientům (nejen) v terapii...: Sledujme prosím tyto přístupy v terapii, na školách, univerzitách, v terapii, v medicíně, v politice, v církvi, v náboženských skupinác...

sobota 5. března 2016

❤️‍ MAKE-UP TREND DESIGN UVÁDÍ: POETIKA


TRENDy 󾆕 líčení JARO / LÉTO 2016 s názvem POETIKA...

Jarni trend v líčení z dílny MTD. Vidíte jasné a osvětlené růžové, spolu s nejnovějšími odstíny fialové. Jaro, ještě tichá síla symbolizuje nástup, jak jara, tak léta...

A sílu květů, kterou tolik obdivujeme a z které se rodí nový život, vám nyní přinášíme, jako inspirací pro váš make-up...

Použité produkty:
*Makeup – Red-X Fashion makeup
*Pudr – Makeup Studio – transparentní fixační
*Stíny – Be-Chic
*Štětce – Hakuro
*Rtěnka – Makeup Studio

MUAH - Michaela Bernatíková, MUA Studio Havířov
Styling - Michaela Bernatíková, MUA Studio Havířov
Místo focení – Ateliér MUA Studio Havířov
www.michaelabernatikova.cz
Modelka – Michaela Křížková, Miss UNIVERSITY 2013

pondělí 11. ledna 2016

Nebuďme otroky jediného způsobu myšlení a jednání

Milan Zelený, emeritní profesor ekonomie na americké Fordhamově univerzitě v New Yorku, se domnívá, že Evropská unie prochází jednou z nejtěžších zkoušek své historie, a to i v důsledku uprchlické krize a teroristické hrozby. Podle něho by měl být zrušen schengenský prostor.

V rozhovoru pak také tvrdí: „Selhání státu, bezpečnosti, tajných služeb a obranných institucí EU je dramatické. Současné potíže jsou často důsledkem zpupnosti úředníků EU, jež vedla k zanedbání vnějších hranic, a také k jejich nelogickému, zpolitizovanému roztahování na jih i na východ, mimo tradiční teritorium Evropy. Tím byl narušen její samotný princip a definice.“

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou scénáře možného vývoje v Evropě po nedávných útocích v Paříži?

ZELENÝ: Především je třeba zdůraznit, že nejde jen o Paříž. Teroristické skupiny Boko Haram, IS a al-Káida zabíjejí již dlouhá léta a po celém světě. Jde o desetitisíce zavražděných, když nebereme v úvahu oběti občanských válek. Tyto skupiny jsou financovány, vyzbrojeny a profesionálně vybaveny. Někdo jim peníze i zbraně musí poskytovat, někdo je významně podporuje, někdo kupuje jejich krvavou naftu.

Je selháním vlád a institucí, když zdroje takhle masivní podpory nejsou známy anebo jsou známy, ale obestřeny mlčením. Na to již nestačí reagovat jen bombardováním, ploty, zdmi a prověrkami papírů. Je třeba odhalit a zlikvidovat skutečné zdroje šířícího se zla.

LIDOVÉ NOVINY: Jak by měla EU přistoupit k současné migrační vlně?

ZELENÝ: Opět, musíme znát příčiny. Bez diagnózy příčin se nelze bránit. Bez diagnózy nelze předepsat léčbu. Příčinu horečky neřeší „mokrý obklad“. Po první vlně přicházejí a budou přicházet vlny další, dokud nejsou oslabeny a odstraněny příčiny migrace. Finanční a zbrojařské toky je třeba zadusit a přetnout penězovody k teroristickým skupinám. Není to snadné, protože řada evropských států sleduje především své geopolitické cíle, nikoli migranty.

Dopad migračních vln, ať již pozitivní, nebo negativní, je věcí individuálních podniků, lokalit a regionů, které mají zájem o obnovu demografických, zaměstnaneckých, podnikatelských či vzdělanostních ukazatelů. Musejí být uchráněny před vnucenými byrokratickými kvótami z centra, ale povzbuzeny ve smyslu místní adaptace, integrace a zapojení kvalitních a potřebných migrantů.

Je nesporné, že integrace vietnamských, čínských a korejských podnikatelů přispěla k obnově konkurenceschopnosti a zlepšení regionálních služeb. Taková rozhodnutí však nemohou přicházet z centra, ale právě z potřebných lokalit.

LIDOVÉ NOVINY: Co by se mělo stát, aby se EU se současnou situací vyrovnala?

ZELENÝ: Podle mne by měl být zrušen schengenský prostor. Všude dobrovolně ukazujeme občanky, jen na vnitřních hranicích ne, jak pak chcete chytat po Evropě teroristy? Je třeba opustit maastrichtská kritéria, stejně jako uměle udržovanou měnovou unii. V NATO by neměly být země podporující terorismus.

Můj scénář by vedl spíše k osvobození české ekonomiky od bezperspektivního subdodavatelství, závislosti a podřízenosti k obnově národního vlastnictví, národního kapitalismu a podnikatelství. Tedy povzbudit autonomii a soběstačnost podniků, lokalit a regionů, oslabit intervencionismus státu. Ekonomický růst je bezvýznamný, jestliže nám nepatří.

V minulosti Česko bohužel ztratilo svou identitu. Stalo se ekonomickým, politickým a kulturním přívěskem Německa a EU, nemá vlastní budoucnost v rámci Evropy i světa, ale jen omezenou existenci závislosti v rámci byrokratické a neorganické EU.

Nezákonné rozprodání českého kapitálu náhradou za prosté peníze, které byly rozkradeny a projedeny, vedou k současnosti, kdy již nemáme žádný český kapitál, jenž by mohl produkovat peníze, ale jen peníze, které již nic neprodukují. Zbavili jsme se odkazů velikánů, jako je Komenský, Borovský, Baťové, Čapek a Peroutka, a nahradili je umělou imitací toho nejhoršího, co současný „Gleichschaltung“ může nabídnout.

LIDOVÉ NOVINY: Evropskou unii vnímáte velmi kriticky. Co vám na ní tolik vadí?

ZELENÝ: Účelem vzniku EU bylo oslabení instituce národního státu, která Evropě 20. století přinesla tragédie válek, konfliktů a genocid. V podstatě jde o udržení Francie, Anglie a Německa v politicky svázané závislosti.

Oslabit národní stát lze dvěma cestami. Buď tak, že posílíte autonomii regionů a lokalit a vymezíte specifické, ochranné role státu. To je vývoj přirozený, spontánní, vyplývající z hospodářských, společenských a kulturních zájmů regionů. Jenže tento směr byl dnešní politickou elitou Evropy odmítnut. Místo toho jsou tu snahy o větší integraci, vytvoření evropského superstátu, což je prosaditelné pouze politickou dohodou a mocí.

Současné potíže jsou často důsledkem zpupnosti úředníků EU, jež vedla k zanedbání vnějších hranic, a také k jejich nelogickému, zpolitizovanému roztahování na jih i na východ, mimo tradiční teritorium Evropy. Tím byl narušen její samotný princip a definice. Zároveň byla oslabena autonomie, bezpečnost a samospráva klíčových evropských součástí, národů, regionů a lokalit.

Nekompetentní a časté intervence politiků do vzdělávání, podnikání, ekonomiky dále oslabuje soustředění na ochranné povinnosti státu a deformuje výkonnost již tak skomírajících, neautonomních, odvozených a závislých pseudoekonomik EU. Superstátní intervence a nerozpoznání podstaty krize vedly v Evropě k významnému oslabení a deformaci volného trhu.

Deformované trhy ztratily schopnost signalizovat správné ceny, úrokové míry, skutečnou poptávku i nabídku, cenu práce, míru zaměstnanosti, skutečné zadlužení, hospodářské prospekty. Za takových podmínek nelze racionálně rozhodovat. Chyby se v Evropě kumulují a pak lavinovitě šíří. Problémy se řeší hrozbami žalob, namísto spolupráce zbývá jen vynucená solidarita.

LIDOVÉ NOVINY: Jak vidíte na základě všech současných událostí, ekonomickou a politickou budoucnost Evropy?

ZELENÝ: Selhání státu, bezpečnosti, tajných služeb a obranných institucí EU je dramatické. I NATO samotné se stalo bezzubým, úřednickým sdružením vysloužilců – národní státy, zcela nepřipravené, si musejí opět pomoci samy. Evropa se musí vrátit ke spolupráci svébytných a svobodných regionů.

Politicky vynucovaná solidarita není tolik potřebná spolupráce. Spolupracovat mohou pouze svéprávné, svobodné a doplňující se společnosti a ekonomiky. Původní poválečná myšlenka Evropy, založená na EHS a NATO, byla správná a perspektivní: umožňovala a podporovala spolupráci. Následný centralistický model vyžaduje jen úřednickou solidaritu a oslabuje svobodnou, hospodářskou a podnikatelskou spolupráci.

LIDOVÉ NOVINY: Dlouhodobě tvrdíte, že současná společnost i ekonomika procházejí zásadní transformací. Můžeme se v takové situaci vůbec poučit v minulosti?


ZELENÝ: Ve starých knihách odpověď nenajdeme. Když přijmeme za své, že vstupujeme do nového okruhu problémů, které dříve neexistovaly, je zřejmé, že dosavadní znalosti nám příliš platné nebudou.Musíme se snažit pochopit, co se děje a proč, i bez zkušeností předchozích generací. Evoluce se nikdy nevrací zpět.

LIDOVÉ NOVINY: Takže nebudou platit ani základní ekonomická pravidla?

ZELENÝ: Ne. Sám víte, že se nyní třeba mluví o rozpojení mezi mírou růstu ekonomiky a zaměstnanosti. To bylo dříve pravidlo. Když se zvyšuje růst, roste zaměstnanost. To přestává platit. Nebo jiný příklad. Od reálné ekonomiky se odpojuje virtuální finanční ekonomika. Zkrátka máme před sebou nový svět.

To není nic nového, i v minulosti se zásadně proměňovaly společnosti i ekonomiky. Nové je tempo těchto změn. Dříve bylo pomalé, takže bylo relativně snadné se přizpůsobit. Dnes je ale strašně rychlé a všichni jsou za vývojem pozadu.Politici, ekonomové, všichni říkají, že je něco překvapilo, že o něčem nevěděli.

LIDOVÉ NOVINY: Jak se na tuto změnu připravit?

ZELENÝ: Když jsem byl mladý, hodně jsem cestoval. Bylo to úžasné, přijel jsem do Číny, Japonska, Brazílie a byl to úplně jiný, nový svět. Dnes když někam přijedu, je to všude stejné. Svět se „zglajchšaltoval“. Říkám tomu intelektuální monokultura. Na celém světě se na školách a univerzitách učí totéž. A ze stejných zdrojů.

Jsme teď úplně neschopní a bezradní, protože jsme si nenechali ani těch pár remízků, kde někdo přemýšlí jinak. Všichni myslíme stejně, a ani nás nenapadne, že vzorce našeho myšlení mohou být špatné. Když naše monokultura nefunguje, najednou se nemáme kam obrátit. Každá univerzita by měla nabízet něco, co jiná nenabízí. Nesmíme být otroky jediného způsobu myšlení a jednání.

LIDOVÉ NOVINY: Při vědomí obrovské transformace, kterou podle vás nyní společnost prochází, chtěl byste žít ještě sto let, abyste se dozvěděl, jak to dopadne?

ZELENÝ: Nic bych si nepřál víc. Nosím v sobě obrovský smutek, protože vím, že toho, co teď rozkrývám, se už nedožiji. Chtěl bych to všechno prožít. Na druhou stranu jsem ale vděčný, že jsem mohl poznat alespoň tento rozměr změny. Kdybych žil před dvěma sty lety, žádnou změnu bych nemohl vnímat, protože byla velmi pomalá.

Milan Zelený (73)
  • Česko-americký ekonom.
  • Zabývá se zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování.
  • Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, je autorem řady odborných publikací a působí na několika zahraničních vysokých školách.
  • Počátkem roku 2015 byl jmenován emeritním profesorem ekonomie na americké Fordhamově univerzitě v New Yorku.
autor rozhovoru - Petr Kain - http://ceskapozice.lidovky.cz/nesmime-byt-otroky-jedineho-zpusobu-mysleni-a-jednani-pp5-/tema.aspx?c=A160106_235512_pozice-tema_lubeZdroj:http://ceskapozice.lidovky.cz/nesmime-byt-otroky-jedineho-zpusobu-mysleni-a-jednani-pp5-/tema.aspx?c=A160106_235512_pozice-tema_lube